ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีพลโท สวราชย์ แสงผล ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล เข้าสักการะไหว้พระพุทธสิงห์ชัยมงคล ณ พุทธศาสนสถาน กองทัพภาคที่ 2 และนำแจกันดอกไม้แสดงความยินดีพลโท สวราชย์ แสงผล เนื่องในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 2 ณ ห้องรับรองหลวงสวัสดิ์สรยุทธ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2564,15:23   อ่าน 201 ครั้ง