ภาพกิจกรรม
ปรับปรุงทาสีทางม้าลาย (สีขาวสลับแดง)
วันพุธและพฤหัสบดีที่ 22-23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พลโท วีระพงศ์ คงเกษม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ให้ความอนุเคราะห์ส่งเจ้าหน้าที่เทศบาลมาปรับปรุงทาสีทางม้าลาย (สีขาวสลับแดง) เพื่อให้เห็นเด่นชัดให้กับโรงเรียนโยธินนุกูล โดยนางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นางถวิล เผยกลาง รองผู้อำนวยการ นางสาววิไลลักษณ์ ขุมทอง หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน เข้าดูแลและตรวจงาน เพื่อความปลอดภัยของคณะครูและนักเรียน ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม มา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,13:13   อ่าน 208 ครั้ง