ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนโยธินนุกูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นอนุบาล ประจำปี 2565 นำโดยนางศุภาณัน คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อมและคณะ ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินนุกูล คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการสาธิตการดำนา เรียนรู้ขั้นตอนการทำนา การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ จากวิทยากรโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 2565,13:16   อ่าน 216 ครั้ง