ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (IEP) ระหว่างวันที่ 21-31 มกราคม 2565 จำนวนจำกัด (อ่าน 570) 24 ม.ค. 65
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) (อ่าน 63) 12 ต.ค. 64
แจ้งขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน 100% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 (อ่าน 69) 02 ก.ย. 64
แจ้งขยายเวลาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน 100% จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 84) 01 ก.ค. 64
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 108) 23 มิ.ย. 64
แนวการบริหารการจัดการเรียนการสอนช่วงวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2564 (อ่าน 132) 12 มิ.ย. 64
ประกาศแจ้ง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 170) 15 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 223) 08 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียน เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 197) 08 พ.ค. 64
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (อ่าน 188) 27 เม.ย. 64
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 169) 27 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 231) 20 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 204) 20 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 246) 18 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 373) 18 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 228) 18 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 197) 18 มี.ค. 64
ตารางสอบภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้น ม.4-6 (อ่าน 146) 18 มี.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1-3 (อ่าน 161) 18 มี.ค. 64
ตารางสอบปลายปี ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 174) 18 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 262) 24 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 288) 24 ม.ค. 64
กำหนดการเปิดเร่ียนหลังจากปิดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 215) 15 ม.ค. 64
ประกาศปิดโรงเรียนต่อเนื่องกรณีพิเศษ (อ่าน 197) 11 ม.ค. 64
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี (อ่าน 212) 17 ธ.ค. 63
กำหนดงานกีฬาสี โรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 261) 17 ธ.ค. 63
กำหนดการวันคริสต์มาส และวันส่งท้ายปีใหม่ (อ่าน 444) 17 ธ.ค. 63
กำหนดการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 253) 17 ธ.ค. 63
ผลการประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 242) 30 พ.ย. 63
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน **แก้ไข** (อ่าน 255) 16 พ.ย. 63
งานจ้างการประกวดราคา โครงการอาหารกลางวัน (อ่าน 237) 09 พ.ย. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 235) 02 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู ทุกท่าน เข้าสอบสัมภาษ (อ่าน 251) 22 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 331) 21 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (อ่าน 365) 21 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 375) 08 ก.ย. 63
รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (อ่าน 407) 08 ก.ย. 63
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล วันที่ 9 กันยายน 2563 (อ่าน 208) 31 ส.ค. 63
การอบรมยาเสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (อ่าน 135) 26 ส.ค. 63
การอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนโยธินนุกูล (อ่าน 172) 26 ส.ค. 63