ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม “สอนน้อยลง เรียนรู้มากขึ้น” ในโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,10:04  อ่าน 1331 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับห้องเรียน ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา
ชื่ออาจารย์ : ดร.นิรันดร์ เนตรภักดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,10:03  อ่าน 1399 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์รายวิชาศิลปะ
ชื่ออาจารย์ : นายพงศกร ตีบกลาง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2564,12:48  อ่าน 364 ครั้ง
รายละเอียด..